Πωλητές

  • Οι πωλητές μπορούν να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα από την διενέργεια Home Inspection πριν την πώληση του σπιτιού τους. Με την συμβολή της υπηρεσίας ελέγχου σπιτιού ο πωλητής θα λάβει γνώση των προβλημάτων του σπιτιού που θέλει να πουλήσει. Μετά μπορεί να επιλέξει να κάνει τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ώστε να βελτιώσει την εμπορικότητα αλλά και να αυξήσει το τίμημα του ακινήτου.

    Η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης αναφοράς από έναν παγκόσμια πιστοποιημένο Home Inspector της ύπαρξης ή μη προβλημάτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο marketing που θα σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που όπως γνωρίζεται, είναι μεγάλος. Επιπλέον, θα σας δώσει ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφόσον στοχεύετε σε αλλοδαπούς πελάτες καθώς αυτοί είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης μιας αναφοράς Home Inspection. Η ύπαρξη μιας αναφοράς Home Inspection θα συμβάλλει στην εξάλειψη των ανασφαλειών που αφορούν τις τεχνικές αστοχίες που θα ανακαλύψουν μετά την αγορά του σπιτιού και θα συμβάλλει στην επιτυχή και πιο γρήγορη πώληση του σπιτιού σας.

Θέλετε να κάνετε
Επιθεώρηση Οικίας;

espa-homeinspection