• Εταιρεία

Home Inspection

About Us
  • H εταιρία μας εισαγάγει πρώτη στην Ελληνική αγορά ακινήτου την πρωτοποριακή υπηρεσία του Home Inspection. Για να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις παραμέτρους εκτίμησης και αξιολόγησης της κατάστασης και των προβλημάτων ενός ακινήτου η εταιρία στελεχώνεται από Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικoύς και Διπλ. Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με σημαντική εμπειρία στην κατασκευή έχοντας ήδη αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων που συνήθως εμφανίζονται σε οικίες και επαγγελματικά ακίνητα.

    Σκοπός της εταιρίας αποτελεί η συμβολή στην διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη, παρέχοντας του ολοκληρωμένες πληροφορίες αναφορικά με τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτή και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αυτή συνήθως περιλαμβάνει.

    Πιστοποιήσεις

    Τα στελέχη της εταιρίας είναι έμπειρα, πλήρως εξειδικευμένα και πιστοποιημένα για την διενέργεια Home Inspection. Εκτός της πολύχρονης επαγγελματικής εμπειρίας που έχουν είναι πιστοποιημένα από την International Home Inspection Association (www.nachi.org) καθώς και πιστοποιημένοι θερμογράφοι Level 1  από την Infrared Training Center. (ITC)


    internachi certified logo resizeditc resized

Θέλετε να κάνετε
Επιθεώρηση Οικίας;

espa-homeinspection