• Νέα
 • Χρήση θερμοκάμερας σε επιθεώρηση οικίας

Χρήση θερμοκάμερας σε επιθεώρηση οικίας

Χρήση θερμοκάμερας σε επιθεώρηση οικίας
 • Η θερμογράφηση είναι μια εξελιγμένη, μη-καταστρεπτική τεχνολογία που επιτρέπει στον επιθεωρητή να εντοπίσει την θερμότητα που εκπέμπεται από τις επιφάνειες ενός σπιτιού και να εντοπίσει δυσλειτουργίες που δε θα ήταν ορατές με το γυμνό μάτι. Μια θερμοκάμερα ανιχνεύει θερμοκρασιακές τιμές και διαφορές με μεγάλη ακρίβεια και τις απεικονίζει αυτόματα με εύκολα κατανοητούς χρωματικούς συνδυασμούς.

  Στο πλαίσιο μιας επιθεώρησης οικείας, ένας έμπειρος επιθεωρητής μπορεί με τη χρήση μιας θερμοκάμερας να εντοπίσει:

  • Προβλήματα υγρασίας - υγρομόνωσης.
  • Ελλιπή ή κατεστραμμένη μόνωση του κελύφους του κτιρίου.
  • Σημεία υψηλότερων ενεργειακών απωλειών.
  • Δυσλειτουργικά σώματα θέρμανσης.
  • Διείσδυση αέρα.
  • Ρήξη υαλοπινάκων παραθύρου.
  • Διαρροή σωληνώσεων.
  • Προβληματικά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

  Συνεπώς η θερμοκάμερα είναι απαραίτητο εργαλείο για να γίνει σωστά μια επιθεώρηση οικίας κι επιτρέπει τον ακριβέστερο εντοπισμό προβλημάτων σε βάθος, σε περιπτώσεις που ένας ακατάλληλα εξοπλισμένος επιθεωρητής θα μπορούσε νε ελέγξει μόνο επιφανειακά και εμπειρικά.

  Οι επιθεωρητές της εταιρείας μας είναι πιστοποιημένοι στη χρήση θερμοκάμερας, μεταξύ άλλων εργαλείων, και θα είναι πάντα πλήρως εξοπλισμένοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στον έλεγχο του σπιτιού σας.

Θέλετε να κάνετε
Επιθεώρηση Οικίας;

espa-homeinspection